Izvješća

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 

Godišnje izvršenje financijskog plana za 2022. godinu (XLS,WORD, PDF)

Odluka o godišnjem izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu (WORD, PDF)

 

IZVJEŠĆA O RADU

Godišnje izvješće o radu Centra za 2022. g. (WORD, PDF)

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu (WORD, PDF)

 

ARHIVA 

Financijski izvještaj za 2022. g. (XLS,WORD, PDF)

Polugodišnje izvršenje financijskog plana za 2022. g. (XLS, PDF)

Odluka o usvajanju Izvješća o radu i izvršenju Financijskog plana za 2021.(WORD , PDF )

Izvješće o radu za 2021. (WORD)

Godišnje Izvršenje financijskog plana za 2021. (XLS)

Financijski izvještaj za 2021 (XLS , PDF )

Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. g. (WORD, PDF)

Godisnje izvjesce za 2021. godinu (PDF)

Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana za 2020. (WORD, XLS)

 Godišnje izvješće za 2020. godinu

Financijski izvještaj za 2020. godinu (PDF, XLS)

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. g. (PDF, WORD)

Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana Cpr Split za 2019. g. (WORD) i tablični prikaz izvršenja financijskog plana za 2019. g. (XLS)

Izvješće o radu i poslovanju za 2018 godinu

Godišnje izvješće za 2018 godinu

Financijski izvještaj za 2018. godinu

Financijski izvještaj od 1.1-31.12.2017.

Godišnje izvješće za 2017 godinu

Godišnje izvješće za 2019. godinu

Financijski izvještaj za 2019 godinu - Excell

Financijski izvještaj za 2019 godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019 godinu