Dokumenti Centra

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Cpr Split

PRAVILNIK O RADU

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni

Etički kodeks

STATUT

Polugodišnje izvršenje financijskog plana za 2022. g. (XLS, PDF)

Godišnji plan rada Cpr Split za 2022. g. (WORD, PDF)

Odluka o usvajanju Godišnjeg plana rada za 2022 (WORD)

Odluka o donošenju Financijskog plana za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. (WORD, PDF)

Financijski plan CPR Split za 2022. s projekcijam aza 2023. i 2024. (WORD, XLS)

Godišnji plan rada Cpr Split za 2021. g. (WORD, PDF)

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA (WORD, PDF, XLSX)

Financijski plan 2021. (WORD, XLS)

Odluka o Izmjenama i dopunama Financijskog plana 2020 (PDF, WORD)

Izmjene i dopune Financijskog plana 2020 (XLS, WORD)

Odluka o donošenju financijskog plana za 2021 s projekcijama za 2022 i 2023 (PDF, WORD)

Izmjene i dopune Financijskog plana 2020 (PDF, WORD, XLS)

Financijski plan za 2020. godinu i tablični prikaz financijskog plana 2020.-2022. g.(WORD, XLS, PDF)

Godišnji plan rada Cpr Split za 2020. g. (WORD, PDF)

Financijski plan za 2019 godinu

4. Odluka o donošenju Prvih izmjena i dopuna Plana nabave za 2022

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022

Odluka o donošenju prvih izmjena i dopuna financ plana

Odluka o donošenju Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022

Odluka o izmjenama plana nabave

PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CPR SPLIT ZA 2022. GODINU

Prve Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022

Prve izmjene i dopune Plana nabave Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split za 2022. g (002)