o Centru

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split je ustanova za organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom.
Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za rad.
Sukladno Statutu, Centar predstavlja i zastupa ravnatelj. Ravnateljica Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split je Tatjana Vukman, prof.

Djelatnosti Centra su:

 • organiziranje i izvođenje usluga profesionalne rehabilitacije samostalno ili u suradnji sa srednjoškolskom ustanovom ili drugom pravnom osobom koja ispunjava uvjete za osposobljavanje propisane zakonom
 • sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti
 • profesionalno informiranje, savjetovanje i procjena profesionalnih mogućnosti, odnosno izdavanja nalaza i mišljenja
 • analiza tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad
 • procjena mogćnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja
 • radno osposobljavanje, dokvalifikacija, prekvalifikacija i programi za održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja
 • informiranje i savjetovanje o pomoćnoj tehnologiji u učenju i radu,
 • provođenje pojedinačnih i skupnih programa za unapređenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu
 • izrada savjetodavnih prijedloga o primjeni različitih tehnologija u učenju i radu uz procjenu mogućnosti primjene
 • pretprofesionalno učenje, planiranje i primjena odabrane tehnologije
 • razvoj motivacije i osposobljavanje osoba s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije
 • tehnička pomoć, podrška i procjena rezultata
 • informiranje i podrška u izvorima financiranja
 • izvođenje programa socijalnog uključivanja
 • izvođenje praktičnog dijela osposobljavanja za rad u tijeku profesionalne rehabilitacije
 • izrađivanje posebnih programa za određenu ciljnu skupinu koja se nalazi u nepovoljnom položaju na tržištu rada
 • posredovanje pri zapošljavanju korisnika tijekom i nakon provedene rehabilitacije