Profesionalna rehabilitacija

Profesionalna rehabilitacija skup je rehabilitacijsko-edukativnih, socijalnih, psiholoških, pravnih, radno-tehnoloških i tehničkih, te gospodarskih mjera usmjerenih na stjecanje radnih znanja, vještina i navika programski usmjerenih prema što bržem uključivanju osobe s invaliditetom u rad u struci ili zanimanju gdje će postići najpovoljniji radni učinak s najmanjim izgledom da dođe do daljnjeg narušavanja njezinih preostalih radnih i općih sposobnosti.

Usluge profesionalne rehabilitacije provode se za zaposlene i nezaposlene osobe s invaliditetom, a mogu se provoditi i za druge osjetljive skupine koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom temeljna je razvojna institucija čiji je zadatak provođenje politike razvoja i unaprjeđivanja profesionalne rehabilitacije.

Usluge profesionalne rehabilitacije obavlja Centar za profesionalnu rehabilitaciju samostalno ili u suradnji sa srednjoškolskom ustanovom ili drugom pravnom osobom koja ispunjava uvjete sukladno pravilima profesionalne rehabilitacije.

Potrebne usluge utvrđuju se individualnim planom profesionalne rehabilitacije.

Praktični dio osposobljavanja za rad u tijeku profesionalne rehabilitacije u pravilu se obavlja kod poslodavca na otvorenom tržištu rada i u Centru, a samo iznimno u specijaliziranoj obrazovnoj ustanovi, zaštitnoj radionici ili integrativnoj radionici.

Postupak profesionalne rehabilitacije pokreće i financira naručielj usluge, te odlučuje o provedbi daljnjih mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije.