Misija i vizija

MISIJA

Osiguravamo najbolju uslugu osobama s invaliditetom u pogledu njihovog profesionalnog razvoja, u partnerstvu istražujemo njihove snage i mogućnosti i sudjelujemo u stvaranju uvjeta za njihovo humano i produktivno uključivanje u svijet rada, na ravnopravnoj osnovi s drugima.

VIZIJA

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split je prepoznatljiva i dobro umrežena ustanova sa širokom lepezom razvijenih usluga za procjenu radne sposobnosti, pomoći i podrške u obrazovanju, pomoći u pronalaženju zaposlenja i održanja u svijetu rada osoba s invaliditetom. Provodimo aktivnu radnu politiku u odnosu na osobe s invaliditetom kroz suradnju s poslodavcima u pogledu zapošljavanja i zadržavanja radnih mjesta te i sami organiziramo otvaranje novih.